SDE+-subsidie voor windpark Spinderwind

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft SDE+-subsidie toegekend aan Spinderwind. Met het toekennen van deze subsidie komt de bouw van het windpark wederom een stap dichterbij.

De leden van 10 lokale energiecoöperaties uit Tilburg en regio Hart van Brabant hebben het initiatief genomen om een eigen windmolenpark op de Spinder in Tilburg te ontwikkelen. Dit park gaat voldoende elektriciteit produceren om ruim 7.000 huishoudens van groene stroom te voorzien. Daarmee wordt in de eigen buurt voor de productie van eigen elektriciteit gezorgd.

Het windmolenpark bestaat straks uit 4 windturbines op het terrein van de Spinder, in het noorden van Tilburg. De windmolens worden gesitueerd in het zicht van de al aanwezige stedelijke horizon van Tilburg. De gemeente Tilburg is om planologische medewerking gevraagd en de benodigde vergunningen zijn reeds verkregen.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!