Slochteren eerste proefgemeente voor kleine windmolens

Slochteren is door de provincie aangewezen als eerste proefgemeente waar kleine windmolens in het buitengebied geplaatst mogen worden. Het experiment moet uitwijzen of er behoefte is aan dit type windmolen in het buitengebied.

Het houdt in dat zo’n kleine windmolen binnen een zone van maximaal 25 meter rond een bouwperceel mag staan, of deze moet onderdeel zijn van een lokaal energie-initiatief.

In Slochteren gaat het om een molen van EAZ Wind, met een maximale ashoogte van 15 meter. De windmolen komt buiten het bouwperceel te staan, bij een agrarisch ondernemer aan het Eemskanaal bij Overschild.

De provincie geeft in haar huidige beleid geen toestemming voor het plaatsen van kleine windmolens in het buitengebied. De proef moet uitwijzen of dit in de toekomst wel mogelijk wordt. Gedeputeerde Nienke Homan: ‘Met deze pilot willen we aantonen dat dankzij goede inpassing in het landschap kleine windturbines in het buitengebied mogelijk zijn. We zullen de resultaten van deze pilot zeker meenemen in ons nieuwe beleid voor duurzame energie.’

De gemeente Slochteren is positief gestemd over het besluit van de provincie.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!