Subsidie en vergunningsronde voor kavel V van windenergiegebied Borssele

Voor kavel V van windenergiegebied Borssele organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in het najaar van 2017 een tender waarin aanvragen ingediend kunnen worden voor een investeringssubsidie, een exploitatiesubsidie, een vergunning en een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk van TenneT.

Hiervoor wordt het SDE-besluit aangepast en komt er een Regeling innovatieve windenergie op zee. Deze geven de kaders aan voor de subsidieverstrekking. De tender opent naar verwachting 2 januari 2018 en sluit op 18 januari 2018.

Het windenergiebied Borssele bestaat uit 5 kavels die met elkaar 1.400 megawatt aan energie zullen genereren in 2020. Van dit windgebied zijn de kavels I en II (700 megawatt) gegund aan DONG Energy Borssele 1 en de kavels III en IV (680 megawatt) zijn gegund aan Blauwwind II c.v., een consortium bestaande uit Eneco, Diamond Generation Europe (100 procent dochteronderneming van Mitsubishi), Shell en Van Oord. Kavel V (20 megawatt) van het windenergiebied Borssele is bestemd als innovatiekavel.

Kavel V is een klein gebied dat grotendeels ligt omsloten door kavel III van het windenergiebied Borssele. Met kavel V streeft de Nederlandse overheid de volgende doelstellingen na: mogelijkheid creëren voor in Nederland gevestigde ondernemers om (reeds ver) ontwikkelde technologieën te testen / te demonstreren (showcase); bijdrage leveren aan de kostprijsreductie voor windenergie op zee; bijdrage leveren aan de Nederlandse economie: verbreding van de markt en (export)potentieel voor Nederlandse bedrijven; kennisopbouw generen in Nederland door bedrijven uit Midden- en Kleinbedrijf en kennisinstellingen bij de ontwikkeling van het windpark te betrekken.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!