Tot eind 2018 aanleg windturbines in Winterswijk niet mogelijk

Het college van Winterswijk vraagt de gemeenteraad in te stemmen met een moratorium, waardoor het realiseren van grootschalige energieopwekkingsinstallaties (windturbines) tot eind 2018 niet mogelijk is. Dit biedt volgens het college ruimte voor een zorgvuldig selectieproces.

Uitgangspunt voor het college is: Winterswijk energieneutraal in 2030, zoals afgesproken in het Akkoord van Groenlo 2013. Daarbij vindt het college het belangrijk de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap te borgen en daarmee de leefbaarheid van Winterswijk. De Energievisie bevestigt de gemeentelijke ambities en doelstellingen op het gebied van de energietransitie. En maakt duidelijk welke principes het college hanteert op weg naar een energieneutraal 2030. In juni neemt de gemeenteraad een besluit over de visie.

Inzet van het college is een breed gedragen energiemix die uitgaat van energiebesparing als eerste opdracht en daarnaast het opwekken van andere vormen van energie. Het college ziet wind als laatste optie, omdat Winterswijk een Nationaal Landschap is. En dat vraagt volgens de bestuurders om zorgvuldige afwegingen.

In 2018 is het dan de beurt aan het opstellen van het Uitvoeringsprogramma. Ook hierover gaat de gemeente graag in gesprek met de Winterswijkse samenleving. Doel is dat de raad eind 2018 een besluit kan nemen over een breed gedragen uitvoeringsprogramma van de Energievisie.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!