Uitvoeringsbesluiten Wet natuurbescherming voor windpark A16 ter inzage

De uitvoeringsbesluiten in het kader van de Wet natuurbescherming die nodig zijn om windmolens langs de A16 mogelijk te maken, liggen momenteel ter inzage.

Provinciale Staten hebben eind september al ingestemd met het inpassingsplan. Omdat de onderzoeken in het kader van de Wet natuurbescherming pas aan het einde van de zomer konden worden afgerond, worden deze besluiten nu ter inzage gelegd.

Het gaat in deze fase om 4 vergunningen voor de instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebied en 11 ontheffingen, omdat onder beschermde vogelsoorten – en in een enkel geval ook onder enkele vleermuizensoorten – ‘aanvaringslachtoffers’ met de windmolens worden voorzien. De ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken liggen tot en met 10 december ter inzage.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!