Vattenfall krijg definitieve vergunning voor 3 windparken

3 windparken op land van Vattenfall hebben hun definitieve vergunning ontvangen en 1 windpark ontvangt dit binnenkort. Deze 4 windprojecten zijn klaar voor de volgende fase. Hiermee komt volgens het bedrijf de vaart in het windportfolio van Vattenfall.

De windparken die een stap verder in de goede richting gaan, zijn verspreid over het hele land. Het gaat totaal om 41 windmolens met een vermogen van ongeveer 116 megawatt, goed voor duurzame energie voor 155.000 huishoudens. Een groot aantal van deze projecten is tot stand gekomen samen met de omgeving of met partners. Het gaat om windmolens in windparken A16 in Brabant, windpark Nij Hiddum Houw in Friesland, windpark Jaap Rodenburg II en windpark Windplanblauw (vergunning onderweg), beide in Flevoland. Voor deze 4 windparken is ook SDE+-subsidie aangevraagd bij de overheid. Als deze is toegekend, kan de aanbesteding voor de windparken starten.

Gerard van Oostveen, directeur projectontwikkeling Wind op Land bij Vattenfall: ‘Voor sommige projecten zijn de voorbereidingen al jaren geleden gestart. Dat zijn vaak ook intensieve trajecten waarbij we bij voorkeur zoveel mogelijk samenwerken met lokale initiatiefnemers en de omgeving. Wij zien zelf ook mogelijkheden om in de toekomst te versnellen met wind op land. Vattenfall is bijvoorbeeld een groot voorstander van de aanpak waarbij de overheid grond uitgeeft en marktpartijen de exploitatie op zich nemen, zoals ook te zien is bij de ontwikkeling van windenergie op zee. Het zorgt voor een goede samenwerking tussen overheden en marktpartijen, versnelt de energietransitie en maakt de door de overheid gestelde klimaatdoelen uitvoerbaar en betaalbaar. De overheid heeft de beschikking over veel plekken in Nederland waar niet veel mensen wonen, vaak in de buurt van snelwegen en spoorlijnen. Het is een goede zaak dat het Rijk nu serieus bekijkt hoe we deze in kunnen zetten.’

Ook het opstellen van regionale energiestrategieën, zoals nu in het Klimaatakkoord besproken wordt, zal kunnen helpen om projecten sneller te realiseren. Dit kan door in een vroeg stadium te bekijken waar wel en waar niet duurzame energie opgewekt kan worden. Samen met de omgeving kan dan vervolgens doorgepakt worden met een passend aanbod aan wind, maar ook zon en eventueel batterijen.

Vattenfall heeft voor de komende jaren verschillende andere windprojecten in Nederland in de pijplijn, zowel op land als op zee. Op dit moment zijn 2 windparken in aanbouw. Op de Slufterdam openen ze begin 2019 een windpark. In Wieringermeer is de bouw van een van de grootste windparken op land gestart. Er zijn daarnaast 3 windparken waarvan ze de aanbesteding op korte termijn afronden (Haringvliet, Moerdijk en Nieuwe Hemweg).

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!