Vereniging Eigen Huis presenteert participatiewijzer voor windmolens

Binnenkort presenteert Vereniging Eigen Huis samen met de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) een participatiewijzer voor windmolens. Minister Kamp van Economische Zaken vindt het belangrijk om belanghebbenden zoals omwonenden vroegtijdig bij windmolenprojecten te betrekken en Vereniging Eigen Huis heeft naar eigen zeggen een antwoord geformuleerd.

De minister informeerde onlangs de Tweede Kamer over de evaluatie van de Rijkscoördinatieregeling (RCR). Deze regeling is bedoeld om bij projecten van nationaal belang de coördinatie van besluitvorming bij de Rijksoverheid te leggen. De regeling wordt onder meer gebruikt om grote windparken te bouwen. De bedoeling is dat projecten hierdoor sneller kunnen worden gerealiseerd. De minister heeft aan de Kamer geschreven dat er juist meer weerstand kan ontstaan als belanghebbenden zoals bewoners in het voortraject onvoldoende bij het project worden betrokken. Vooral wanneer nut en noodzaak van het project niet breed gedeeld worden kan dit juist voor vertraging zorgen in plaats van versnelling.

Vereniging Eigen Huis stelt blij te zijn dat de minister ook het belang van participatie en draagvlak ziet. Eerder riep de Vereniging al op om burgers een serieuze stem te geven bij grote energieprojecten. De vereniging wil dat goede waarborgen voor participatie in de Omgevingswet worden opgenomen. In de Omgevingswet staan regels voor ruimtelijke ontwikkeling. Zo wordt het recht op participatie ook wettelijk verankerd en blijft het niet vrijblijvend.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!