Verkiezingen leveren geen verschuivingen op in provinciaal beleid windmolens

AMSTERDAM – Hoewel windenergie een belangrijk onderwerp was in de provinciale verkiezingen van maart, gaan de nieuwe provinciebesturen geen ander beleid voeren ten aanzien van de bouw van windmolens.

©: CC0 Public Domain
©: CC0 Public Domain

Uit de verkiezingsuitslag bleek al dat felle anti-windpartijen vrijwel nergens extra stemmen hadden gekregen.

In 11 van de 12 provincies, alleen Zeeland heeft nog geen nieuwe coalitie, is nu een nieuw bestuur en elke nieuwe coalitie zegt zich te gaan houden aan de doelstelling zoals eerder afgesproken. Dit blijkt uit een analyse van alle coalitieakkoorden.

Ook in provincies waar windenergie een controversieel onderwerp is en de lokale discussies soms domineert, wordt er verder gewerkt aan de bouw van nieuwe windparken.

Andere aanpak

Zo zal in Groningen naar verwachting gewoon 855,5 megawatt aan windmolens staan in 2020, hoewel het nieuwe bestuur wel wil dat er een andere aanpak komt. De nieuwe coalitie (SP, CDA, D66 en ChristenUnie) wil dat er meer het gesprek wordt aangegaan met omwonenden over de windparken.

Meer nieuwe besturen proberen het overleg op te zoeken. Zo wil Drenthe ervoor zorgen dat het Rijk een plan maakt dat “meer recht doet aan de belangen van omwonenden” bij het windpark van 150 megawatt in Oost-Drenthe. In Friesland probeert men Den Haag ervan te overtuigen geen windpark in het IJsselmeer neer te zetten.

Veel provincies stellen wel dat de huidige opgaven ook echt het maximaal haalbare zijn. Onder andere in Friesland en Zuid-Holland wordt er expliciet gezegd dat er echt geen ruimte meer is voor meer windmolens.

Bekijk hier de passages over windenergie uit elk coalitieakkoord

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!