Visser & Smit Hanab legt stroomkabels Windpark Fryslân aan

Visser & Smit Hanab uit Papendrecht gaat de stroomkabels aanleggen die Windpark Fryslân in het IJsselmeer gaan verbinden met het hoogspanningsnet van TenneT. De twee kabelscircuits hebben een lengte van 25 kilometer en volgen een route door de Afsluitdijk en langs de A7 naar Bolsward. Het eerste deel over de Afsluitdijk wordt aangelegd in 2019, het tweede deel door de provincie Friesland in 2020. Onlangs werd het contract hiervoor getekend door projectdirecteur Anne de Groot van Windpark Fryslân en de directie van Visser & Smit Hanab.

Windpark Fryslân wordt aangelegd in het Friese deel van het IJsselmeer en krijgt met 89 windturbines een productievermogen van ten minste 316 megawatt; vergelijkbaar met het stroomverbruik van 340.000 huishoudens. De stroom van het windpark komt aan land bij het transformatorstation van Windpark Fryslân op Breezanddijk. Van daaruit worden de 2 kabelcircuits aangelegd naar Bolsward, waar de stroom van Windpark Fryslân wordt aangesloten op het Friese hoogspanningsnet van TenneT.

Het traject op de Afsluitdijk bedraagt 15 kilometer en het traject door de provincie 10 kilometer. In het hele traject Breezanddijk – Bolsward zullen ondergrondse kabelstukken van 1,5 kilometer met elkaar worden verbonden. Gezien de grote stroomproductie van het windpark zullen 2 kabelcircuits van ieder 110 kilovolt nodig zijn.

Vanaf 2017 is door het grondexpertisebedrijf Wiertsema uit Tolbert grondonderzoek gedaan voor de aanleg van deze stroomkabels. De kabels worden eigendom van Windpark Fryslân. Ze maken het mogelijk de windenergie gedurende de hele levensduur van het windpark aan te sluiten op het Friese hoogspanningsnet van TenneT.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!