Vlaams-Nederlands akkoord over transportkabel offshore windparken

Vlaanderen en Nederland zijn het eens geworden over een veilige inbedding van een onderzeese stroomkabel door de Westerschelde. De kabel moet vanaf 2019 en 2020 windparken voor de kust bij Borssele aansluiten op het net aan land.

Het Havenbedrijf Antwerpen zal op basis hiervan zijn beroep bij de Raad van State intrekken. Daarmee zijn de vergunningen voor het Net op zee Borssele onherroepelijk en zal de realisatie van het project starten.

De Vlaamse en Nederlandse overheden, Havenbedrijf Antwerpen en TenneT hebben de afgelopen periode intensief overleg gehad, waarbij voornamelijk gekeken is naar de ligging van de kabel in de Westerschelde.

Gemeenschappelijk aandachtspunt was, hoe de kabel zo in de bodem gelegd kan worden dat deze niet door bijvoorbeeld ankers van schepen beschadigd kan worden en toekomstige ontwikkelingen niet hindert. Op basis van de kennis van betrokken partijen is een optimale oplossing gevonden, waarbij de kabel voldoende diep in de bodem wordt gelegd en er regelmatig controle zal zijn op die diepte in verband met bodembeweging.

Hiermee is de zorg van het havenbedrijf voor blijvend goede toegankelijkheid van de haven weggenomen en is er voor de haven geen reden meer het juridische bezwaar bij de Raad van State voort te zetten. Met het onherroepelijk worden van de vergunningen zal gestart worden met de realisatie van het net op zee.

TenneT heeft HSM Offshore uit Schiedam gecontracteerd voor de bouw van de offshore transformatorstations (platforms). Het gaat om het platform voor het windgebied Borssele Alpha. HSM is ook de beoogde partij voor het eerstvolgende offshore project van TenneT, Borssele Bèta. De productie en aanleg van de land- en offshore kabels voor Borssele Alpha en optioneel voor Borssele Beta wordt uitgevoerd door een consortium van NKT cables GmbH & Co. KG en VBMS (Boskalis). Borssele Alpha, met een aansluitcapaciteit van 700 megawattpiek voor windparken op zee, moet gereed zijn in 2019, Borssele Beta in 2020. TenneT, dat verantwoordelijk is voor het net op zee in Nederland, ontwikkelt als bijdrage aan het Energieakkoord tot en met 2023 minstens 3.500 megawattpiek aan offshoreaansluitingen in een gestandaardiseerd concept van 700 megawattpiek per aansluiting.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!