Vlaamse windturbines leveren kwart van jaarlijks stroomverbruik Vlaamse gezinnen

Begin dit jaar telde Vlaanderen 510 windturbines, goed voor een totaal vermogen van 1.150 megawatt. Jaarlijks produceren deze turbines de hoeveelheid groene stroom die gelijkstaat aan het gemiddelde jaarverbruik van een kwart van de Vlaamse gezinnen. De Vlaamse windenergiesector VWEA rekent op een verdere groei van windparken op land.

‘We moeten binnen 10 jaar meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen van groene stroom kunnen voorzien, alleen al met windenergie op land’, stelt Bart Bode, directeur van VWEA. Aangezien nieuwe windturbines een groter vermogen hebben, kan dit sneller gaan dan de voorbije jaren. ‘We rekenen daarvoor verder op een ambitieus beleid dat de hindernissen voor de energietransitie wegwerkt en op een positieve ingesteldheid van lokale besturen om het beslist Vlaams beleid mee uit te dragen’, aldus VWEA.

Bij de verdere uitbouw van nieuwe windparken wordt er een veelheid en verscheidenheid aan betrokkenheid en participatiemodellen aangeboden. Dit is een rijkdom die tegemoetkomt aan de keuzevrijheid van de bewoners en die leidt tot een breed segment van burgers die zich aangesproken voelen om te participeren in hernieuwbare energie. We streven ernaar om op die manier iedereen te betrekken bij de energietransitie, aldus VWEA. (foto: Eneco)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!