Vlaanderen: 36 nieuwe windturbines in 2018

In 2018 zijn er in Vlaanderen 36 nieuwe windturbines bijgebouwd, samen goed voor een bijkomend vermogen van 107 megawatt. Het totaal geïnstalleerd vermogen aan windenergie bedraagt nu 1.240 megawatt, dat zijn 531 operationele windturbines in Vlaanderen.

De windenergiesector – vertegenwoordigd door de VWEA – stelt dat het toekomstig beleid ambitieuzer moet zijn om meer bij te dragen aan de klimaat- en energiedoelstellingen. Om de doelstellingen te behalen, moet er jaarlijks, net zoals in 2018, minstens 100 megawatt aan bijkomende windprojecten gebouwd kunnen worden, aldus de windenergiesector.

Dit vraagt minstens een verdubbeling van de doelstelling voor windenergie, zoals die naar voor werd geschoven in het Vlaams energieplan voor de periode 2021 – 2030. Ambitieuze doelstellingen geven de nodige incentives voor bijkomende investeringen in windenergie, die tegelijk ook verder bijdragen aan de bevoorradingszekerheid van groene stroom voor bedrijven en gezinnen.

Bij de groeicijfers per provincie stelt VWEA vast dat de verdere groei in Antwerpen en Oost-Vlaanderen zich vooral langs autowegen en op industriegebied situeert. Ondanks inspanningen en intensief overleg is er nog een groot bijkomend potentieel dat ontsloten kan worden door het verder wegwerken van luchtvaartbeperkingen. In West-Vlaanderen, waar dit jaar 3 windturbines bijkwamen, zou onder andere hierdoor in de komende jaren veel gebouwd kunnen worden. Bovendien staan er in de haven van Zeebrugge heel wat projecten op stapel. In Vlaams-Brabant en Limburg zijn er dit jaar eveneens 3 windturbines gebouwd. (foto: Eneco)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!