Vlaanderen verwelkomde 80 nieuwe windmolens in 2017

In 2017 werden in Vlaanderen 80 nieuwe windmolens bijgebouwd, samen goed voor een bijkomend vermogen van 226 megawatt. Het totaal geïnstalleerd vermogen aan windenergie bedraagt nu 1.148 megawatt, ten opzichte van 922 megawatt eind 2016.

Een goed resultaat volgens brancheorganisatie VWEA, mede dankzij het uitgestippelde beleid. Wanneer men dit beleid handhaaft en hindernissen wegwerkt, zijn de doelstellingen van het Energiepact haalbaar, stelt de windenergiesector. VWEA stelt vast dat het beleid dat de Vlaamse regering in 2000 uittekende, ook werkt in de praktijk. Windparken zijn gebouwd waar de regelgever ze voorzien heeft: vooral in haven- en industriegebieden en langs lijninfrastructuren, zoals autowegen.

Bij de provinciale opdeling van de groeicijfers valt op dat er in West-Vlaanderen dit jaar niets gebouwd is. ‘Er moet snel een oplossing komen voor de luchtvaartbeperkingen in Koksijde en Oostende’, vindt VWEA. Ook in Vlaams-Brabant is luchtvaart de grootste belemmering. De groei in Antwerpen en Oost-Vlaanderen situeert zich vooral in havengebieden, waar het potentieel verder wordt uitgebouwd. In Limburg stagneert de toename in 2017 tegenover het jaar daarvoor. VWEA pleit ervoor dat lokale mandatarissen het besliste Vlaams beleid ook effectief uitleggen aan de bevolking. (foto: Eneco)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!