Voorjaarsronde SDE+ 2018: budget niet overschreden, slechts 68 megawatt subsidieaanvragen wind op land

De voorjaarsronde van de SDE+-regeling zal niet volbeschikt worden. Er is voor ‘slechts 5,3 miljard euro subsidie aangevraagd terwijl er 6 miljard euro beschikbaar is. De wind op land-aanvragen bedragen 68 megawatt, verdeeld over 47 aanvragen en goed voor 150 miljoen euro subsidie. De zon-pv-aanvragen leiden de dans met 2,57 gigawattpiek.

In een brief aan de Tweede Kamer meldt de minister het volgende over het relatief lage aantal wind op land-aanvragen: ‘In vergelijking met voorgaande openstellingen is het aangevraagd vermogen per technologiecategorie beduidend lager, met uitzondering van zonnestroom. Met name bij windenergie op land was het aantal aanvragen fors lager. Hierbij dient te worden aangetekend dat de SDE+ aanvraag van een aantal grootschalige windparken in een afrondende fase is en indiening van de aanvraag is voorzien in de volgende SDE+-rondes. Voor andere technologieën geldt dat als gevolg van de forse budgetten van de afgelopen jaren dusdanig veel beschikte projecten in (voorbereiding tot) aanbouw zijn dat het potentieel aan nieuwe projecten terug is gelopen. Dat is een gevolg van de grote stappen die de afgelopen jaren zijn gezet om een snelle groei op weg naar een aandeel van 14 procent hernieuwbare energie in 2020 te bewerkstelligen. Ik zal de inzichten uit verdere analyses van de voorjaarsronde betrekken bij de vormgeving van de najaarsronde van de SDE+, waarover ik uw Kamer voor de zomer zal informeren.’

Over het algehele verloop schrijft de minister: ‘In de eerste fase (tot een basisbedrag van maximaal 9 eurocent per kilowattuur) is er voor bijna 1,7 miljard euro aangevraagd voor met name grootschalige biomassaprojecten. In de tweede fase (tot en met 11 eurocent per kilowattuur) is het aangevraagd budget opgelopen tot in totaal 4,5 miljard euro. In deze fase zijn vooral zon-pv-aanvragen binnengekomen, die onder het geldende maximale basisbedrag van zon-pv hebben ingediend. In de derde en laatste fase tot en met 13 eurocent per kilowattuur is de budgetclaim opgelopen tot 5,3 miljard euro door met name zon-pv en tevens een aantal biomassaprojecten (voor minder dan 10 eurocent per kilowattuur).’

Voor wind op land werden de volgende aanvragen gedaan:

  • Fase 1: 47 aanvragen, 68 megawattpiek, 150 miljoen euro.
  • Fase 2: 0 aanvragen
  • Fase 3: 0 aanvragen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) streeft ernaar binnen 13 weken – nog voor de zomervakantie – alle aanvragers te laten weten of zij subsidie toegekend zullen krijgen voor hun projecten. Over het feit dat het budget niet uitgeput zal raken meldt Wiebes het volgende: ‘In vergelijking met voorgaande openstellingen is het aangevraagd vermogen per technologiecategorie beduidend lager, met uitzondering van zonnestroom. Met name bij windenergie op land was het aantal aanvragen fors lager. Hierbij dient te worden aangetekend dat de SDE+-aanvraag van een aantal grootschalige windparken in een afrondende fase is en indiening van de aanvraag is voorzien in de volgende SDE+-rondes. Voor andere technologieën geldt dat als gevolg van de forse budgetten van de afgelopen jaren dusdanig veel beschikte projecten in (voorbereiding tot) aanbouw zijn dat het potentieel aan nieuwe projecten terug is gelopen.’ (foto: Nuon)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!