Waterschap gaat met omwonenden in gesprek over windmolens

UTRECHT – Waterschap Rijn en IJssel gaat met directe omwonenden in gesprek over mogelijke windmolens op het terrein van de rioolwaterzuivering in het Gelderse Etten.

Windenergie, Windmolen,
CC0 Public Domain/Pixabay

Het waterschap wil 100% energieneutraal worden en zet in op duurzame energieopwekking en –gebruik in de regio

Windenergie blijkt de meest efficiënte en kosteneffectieve vorm om zelf groene stroom op te wekken, concludeert het waterschap.

Of er überhaupt windmolens komen en hoeveel dat er dan zijn, is nog niet duidelijk. Mede aan de hand van deze gesprekken bepaalt het waterschap of en hoe zij met dit traject doorgaat en eventuele formele procedures start.

Het waterschap verbruikt jaarlijks 32 miljoen kilowattuur elektriciteit en 80.000 gigajoule aan aardgas en diesel. 20 procent van de verbruikte energie wordt inmiddels duurzaam opgewekt door de vergisting van zuiveringsslib.

Met 4 tot 5 windmolens kan het waterschap energieneutraal worden.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!