Waterschap overweegt windturbine bij waterberging

UTRECHT – Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) overweegt plek te maken voor een windturbine bij een waterberging in de gemeente Staphorst.

“Op deze manier kan de locatie worden ingezet voor meerdere doelen: water bergen en het opwekken van duurzame groene energie.”

22 maart wordt een definitief besluit genomen tijdens een bestuursvergadering.

Het waterschap voorziet dat de komende jaren, door klimaatverandering, er meer regen zal vallen. Om te zorgen dat er geen wateroverlast plaatsvindt is er meer ruimte voor water nodig.

Meerdere functies

WDODelta voorziet dat de komende jaren nog enkele honderden hectares grond voor waterberging nodig zijn en wil graag deze locaties meerdere functies geven.

“WDODelta probeert zelf het verbruik van energie te beperken. Dit is belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan”, aldus Hans de Jong, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap.

“Het elektriciteitsverbruik van het waterschap is hoog, omdat het zuiveren van het afvalwater afkomstig van huishoudens en bedrijven nu eenmaal veel energie kost. Het waterschap heeft 16 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het (laten) realiseren van windenergie geeft een substantiële bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering.”

4 windturbines zijn genoemd om te voorzien in het gehele stroomverbruik van het waterschap.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!