Windkaart geeft inzicht in ontwikkeling windparken Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland introduceert de windkaart die inzicht geeft in bestaande windparken, welke parken in ontwikkeling zijn en welke locaties zijn aangewezen voor windenergie. Zuid-Holland telt nu 350 megawatt aan windmolens, de helft van de windopgave voor 2020.

Alle provincies hebben met het Rijk afgesproken om gezamenlijk 6.000 megawatt aan windenergie op land te realiseren voor eind 2020. Voor Zuid-Holland is de ambitie om hiervan 735,5 megawatt aan windmolens te plaatsen. Er staan nu 153 windmolens in Zuid-Holland. De provincie heeft een interactieve windkaart De provincie hoopt met deze kaart meer inzicht te geven in de ontwikkeling van de Zuid-Hollandse windopgave.

Windmolens mogen niet overal in de provincie komen. Vanwege de omvang en ruimtelijke invloed van moderne windturbines vindt de provincie het belangrijk om deze geconcentreerd te plaatsen in daarvoor geschikte gebieden en versnippering over heel Zuid-Holland te voorkomen. Daarom zijn de locaties voor windmolens te vinden langs snelwegen en rivieren, op bedrijven- of industrieterreinen of bijvoorbeeld in het havengebied van Rotterdam en langs de randen van de Zuid-Hollandse eilanden. Op de windkaart is dit terug te zien.

De komende jaren wordt een aantal bestaande windparken vernieuwd, zoals de Slufterdam op Maasvlakte 2 en het windpark op landtong Rozenburg. En er komen nieuwe windparken bij, vooral op Maasvlakte 2, in de regio Rotterdam en op Goeree Overflakkee. Zowel deze bestaande parken als nieuwe parken hebben een plek gekregen op de kaart, aangegeven met verschillende symbolen.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!