Financiering voor windmolenpark Windkracht 6 in Zeeland

BNG Bank en Nationaal Groenfonds gaan windmolenpark Windkracht 6 in Nieuw- en Sint Joosland (red. gemeente Middelburg) financieren. Initiatiefnemers van Windkracht 6 zijn 2 lokale ondernemers, Adri Roelse en Jan Crucq, die hun 3 bestaande windmolens vervangen.

De 3 nieuwe turbines hebben een gezamenlijk vermogen van 6,9 megawatt. Met het windpark kan het equivalent van meer dan 3.000 huishoudens in de regio worden voorzien van duurzame energie. Ook vormt Windkracht 6 een stabiele financiële basis onder het agrarische bedrijf van Jan Crucq. De totale investering in het windpark bedraagt bijna 7 miljoen euro. Het project wordt gefinancierd met circa 6,2 miljoen euro vreemd vermogen van BNG Bank en circa 690.000 euro achtergesteld vermogen van Nationaal Groenfonds.

Naar verwachting zullen de windmolens in de tweede helft van 2018 operationeel zijn. De 3 nieuwe Enercon turbines zijn van het bewezen type E-70 E4 met een ashoogte van 64 meter, een rotordiameter van 71 meter en een gezamenlijk vermogen van 6,9 megawatt. Het windpark heeft een beschikking ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor een SDE+-subsidie gedurende 15 jaar.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!