Windpark De Drentse Monden en Oostermoer selecteert Nordex als voorkeursleverancier

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer heeft de Nordex N131-windturbine geselecteerd als de meest geschikte turbine. Nordex is daarmee de voorkeursleverancier geworden voor het windpark waarvan de oplevering is beoogd uiterlijk eind 2020.

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer zal bestaan uit 45 windturbines van het type Nordex N131. Elke turbine heeft een vermogen van 3,9 megawatt waarmee het totaal opgesteld vermogen op 175,5 megawatt komt. De verwachting is dat 1 windturbine van dit type circa 15 miljoen kilowattuur per jaar opwekt. Het doel is dat de 45 windturbines eind 2020 staan en stroom opwekken. De voorbereidingen voor de bouw worden nu getroffen.

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer heeft gekozen voor de N131-turbine vanwege de inspanningen die Nordex wil en kan leveren om de turbine te laten passen binnen het zogeheten Lofar-convenant, dat aangeeft dat de elektromagnetische (EMC-)straling van de te plaatsen windturbines moet worden gereduceerd. Daarnaast is de Nordex N131-turbine een van de stilste in zijn klasse, door toepassing van zogeheten ‘serrated trailing edges’ aan de wieken.

Het type N131 heeft een ashoogte van 145 meter. De rotordiameter is 131 meter waarmee een wiek 65,5 meter lang is. Daardoor is de tiphoogte – het bovenste puntje als een wiek rechtovereind staat – 210,5 meter.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!