Windpark Fryslân selecteert Van Oord en Siemens Gamesa voor bouw windpark

Windpark Fryslân is voornemens de bouw van het grootschalige Windpark Fryslân in het Friese deel van IJsselmeer te gunnen aan een joint venture van Van Oord en Siemens Gamesa Renewable Energy. Deze bedrijven worden samen verantwoordelijk voor de realisatie van het windpark, dat 89 turbines van 4,3 megawatt elk zal omvatten. De bouw start in 2019.

Met zijn productievermogen van ruim 380 megawatt draagt Windpark Fryslân vanaf 2021 meer dan 60 procent bij aan de Friese doelstelling voor duurzame stroom. De opbrengst is vergelijkbaar met het stroomgebruik van 400.000 huishoudens. Half juli gaf de Raad van State groen licht voor de bouw van Windpark Fryslân en vorig jaar werd al met succes subsidie aangevraagd binnen de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+).

Binnen de joint venture van Van Oord en Siemens Gamesa Renewable Energy zal Van Oord verantwoordelijk zijn voor het ontwerp, de fabricage en de installatie van de fundaties en de kabels van het windpark. Van Oord levert daarnaast ook het materieel voor de installatie van de turbines. Siemens Gamesa Renewable Energy is binnen de samenwerking verantwoordelijk voor het ontwerp, de fabricage en in bedrijfstelling van de turbines en het tussenstation op land. De geselecteerde windturbines (model SWT- 4,3- DD -130) vallen binnen de randvoorwaarden van de verstrekte vergunningen. De ashoogte van de turbines is 109 meter, de tiphoogte 174 meter en de diameter van de rotorbladen bedraagt 130 meter.

De gunning aan de joint venture omvat ook de aanleg van een natuurgebied ten zuiden van de Afsluitdijk nabij Kornwerderzand. Door gebruik te maken van zand uit het IJsselmeer zal een eiland van 2 hectare worden aangelegd en onder water een natuurgebied voor vissen en waterplanten van in totaal 25 hectare. Het eiland zal tijdens de bouw van het windpark tijdelijk gebruikt worden als werkeiland. Meteen na de afronding van de bouw zal het windpark worden doorontwikkeld tot een natuurgebied, zowel onder als boven water, zodat het extra kwaliteit toevoegt aan het rust- en foerageergebied van vissen en vogels.

De definitieve contracten voor de opdracht zullen maar verwachting in het najaar worden getekend. Met de opdracht aan de joint venture is een bedrag gemoeid van ruim 500 miljoen euro. De joint venture heeft te kennen gegeven dat zij zal samenwerken met lokale partners en lokale initiatieven zal ondersteunen om de Friese economie te stimuleren.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!