Windpark Nijmegen-Betuwe had de wind mee

UTRECHT – In september gaan de windmolens waarschijnlijk voor het eerst draaien. Binnen ruim 3 jaar hebben burgers in Nijmegen en omgeving zelf vanuit bijna niets een windpark van 4 windmolens gefinancierd en binnenkort ook gerealiseerd.

Windpark Nijmegen,
©: John Voermans

In 2017 moet daar een vijfde turbine bijkomen en er zijn ook plannen voor zonnepanelen bij de turbines.

Windcoöperatie WindpowerNijmegen wist genoeg draagvlak te creëren en inwoners van stad en omgeving te overtuigen maar liefst 3,2 miljoen euro toe te zeggen. Uiteindelijk was daar maar 2 miljoen euro van nodig.

Bij de snelle ontwikkeling en het succes hebben we de wind ook een beetje mee gehad, legt Caroline de Greeff, interim voorzitter van windcoöperatie WindpowerNijmegen, uit in een gesprek met de Groene Courant.

Kennis

Veel zat achteraf mee. Zo lag het idee voor een windpark er al voordat de coöperatie was opgericht en veel mensen die aan de basis van de coöperatie stonden, hadden kennis van het realiseren van een windpark.

Lees ook: Bouwwerkzaamheden Windpark Nijmegen starten naar verwachting in april

Volgens De Greeff is vooral lokale ontwikkelaar Pim de Ridder ontzettend belangrijk geweest. “Zonder hem had het ook niet gekund.” De Ridder werkt vanuit zijn bedrijf Izzy Projects aan groene-energieprojecten met vooral een lokaal tintje.

Zo heeft hij ook meegewerkt aan Windpark Hazeldonk, 3 windturbines tussen Breda en de Belgische grens, waar particulieren 1 miljoen in investeerden.

Windpark Nijmegen,
©: John Voermans

Professionele hulp

Professionele hulp van deskundigen is dan ook onmisbaar voor burgercoöperaties. “Je moet toch allerlei stukken produceren”, vertelt De Greeff. “Je hebt bijvoorbeeld lobby-activiteiten en gemeentelijke procedures. Wij hebben daarin de leuke positie gehad dat we ook echt met lokale partijen kunnen werken.”

“Die hulp heeft er bij ons toegeleid dat we het snel konden doen. Als ik dan andere coöperaties hoor hebben die toch meer tijd nodig.” merkt De Greeff op.

Omwonenden

Ook met de kritische instelling van omwonenden heeft de coöperatie geluk gehad. Met de ervaring van de partners, is WindpowerNijmegen vanaf begin af aan in gesprek getreden met omwonenden. Wat hielp was dat de windmolens relatief dichtbij een duurzaam ingestelde wijk komen waar de coöperatie veel leden heeft. Alleen direct omwonenden hebben bezwaren ingediend.

Lees ook: Windpark Nijmegen in lijst inspirerende crowdfundingprojecten

“Er is echt met die mensen gesproken. Dat hebben we voortdurend gedaan. Op het moment dat je er met gestrekt been ingaat van ‘wij willen die windmolens’ schiet je niks op. We blijven ook tijdens de bouw in gesprek.”

Windpark Nijmegen,
De laatste algemene ledenvergadering van WindpowerNijmegen ©: John Voermans

Goede pers

Ook de ledenwerfactie die een jaar geleden werd gestart vanuit de coöperatie was belangrijk voor de communicatie. Dit bracht niet alleen geld in het laatje, maar de mediaberichten over hoeveel steun er was voor de windmolens deed de beeldvorming ook goed.

De Greeff was zelf ook verbaasd over hoeveel goede pers het initiatief kreeg. “We hebben heel goed een korte campagne gevoerd”, zegt ze. In 3 maanden tijd heeft een groep actieve leden zich enorm ingezet, met ondersteuning van professionele middelen. Zo waren ze te vinden op festivals, in de winkelstraten en werden mensen uit het bedrijfsleven ingezet om hun netwerken te informeren. “Heel veel is uiteindelijk via via gegaan.”

Lees ook: Turbines Windpark Nijmegen draaien in oktober

Als advies aan andere partijen bij weerstand tegen windmolens zegt De Greeff dat je al in het allereerste stadium het gesprek moet aangaan met omwonenden. “Uiteindelijk is dat het meest cruciale voordat je begint met ‘we willen hier een windpark’”, zegt De Greeff. “Dan voorkom je die patstelling, waarin beide partijen tegenover elkaar staan.”

Opnieuw beginnen

Over huidige problemen bij bestaande projecten zegt ze: “Wat je dan misschien kan doen is vanuit alle partijen het opengooien en opnieuw beginnen en afvragen hoe het voor beide partijen positief uit kan pakken.”

Het meeste werk voor windpark Nijmegen-Betuwe is inmiddels gedaan. De coöperatie moet dan ook gaan nadenken over wat het volgende project gaat worden. De Greeff verwacht niet dat er met de opgedane kennis in andere delen van het land windmolens worden gebouwd.

“We denken vooral aan nieuwe lokale duurzame energie opwekken, maar het kan ook iets rond energiebesparing worden. Ik acht dat kans klein dat we ineens in Friesland molens gaan ontwikkelen.”

Dit interview is tot stand gekomen in samenwerking met het Nationaal Windenergie Event dat op 21 april wordt gehouden in Bunnik. Vind hier meer informatie.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!