Windparkbouwers bedreigd door tegenstanders windmolens

Medewerkers van bedrijven die betrokken zijn bij de bouw van de windparken in Groningen en Drenthe zijn persoonlijk bedreigd per brief. De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincie Groningen en politie en justitie hebben het bedreigen van windparkbouwers door tegenstanders van de windmolens veroordeeld. Bedreigingen, vernielingen en geweld worden niet getolereerd. ‘Het is anoniem, dus je kunt niet met ze in gesprek’, aldus de Groningse gedeputeerde Nienke Homan.

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) wil dat de politie de dreigbriefschrijvers aanpakt. Directeur Berend Potjer: ‘Intimidaties schijnen vaker voor te komen bij infrastructuurprojecten en blijkbaar is de windsector deze keer aan de beurt. Eerst hakenkruizen en intimidatie naar onze volksvertegenwoordigers en nu dreigbrieven aan tientallen bedrijven waarin ze werknemers en hun gezinnen bedreigen omdat de rechter hun bezwaren heeft afgewezen. Dat is onacceptabel en kunnen wij in onze democratische rechtsstaat niet laten gebeuren. Wij vragen de politie dan ook bij dezen om op te treden voor het een keer echt uit de hand loopt.’

Potjer vervolgt: ‘Veranderingen in de woonomgeving, zoals plaatsing van windmolens, kan voor omwonenden een ingrijpende gebeurtenis zijn. Daarom zetten wij ons in voor een zorgvuldig proces met de omwonenden. In de Gedragscode, de “Green Deal Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten” en in het Klimaatakkoord hebben wij afspraken gemaakt over het betrekken van de omgeving. Daarnaast hebben wij meegewerkt aan het ontwikkelen van goede regelgeving over geluid en slagschaduw en proberen wij de regels rondom verlichting op windmolens aan te passen om de lichthinder te verminderen. Daarnaast gaan onze leden graag ook met de omwonenden in gesprek om te kijken of bij individuele gevallen maatwerkoplossingen kunnen helpen. Anonieme brieven, dreigementen en vernielingen helpen dat gesprek echter niet vooruit. Wij roepen de mensen dan op om respectvol het gesprek aan te gaan en zich verder te onthouden van bedreiging, geweld en vernieling.’

Bekijk ook de reportage van RTV Noord over de bedreigingen.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!