Windparken Amsterdam: definitieve vergunningen voor Havenwind en Nieuwe Hemweg

De provincie Noord-Holland heeft besloten de definitieve vergunningen te verlenen voor de windparken Havenwind en Nieuwe Hemweg in Amsterdam.

De windparken Havenwind en Nieuwe Hemweg vallen onder de 6 herstructureringsprojecten voor Wind op Land. De parken dragen bij aan de provinciale taakstelling voor Wind op land. In 2020 moet in Noord-Holland 685,5 megawatt opgesteld vermogen van windenergie op land worden gerealiseerd. Eerder dit jaar verleende de provincie al de vergunningen voor windparken Waardpolder en Groetpolder in de gemeente Hollands Kroon en windpark Ferrum in Velsen.

Met de verleende vergunningen kunnen de initiatiefnemers verdere voorbereidingen voor de realisatie van het windpark treffen.

Het eerste project is gelegen langs de spoorlijn Amsterdam-Zaanstad op bedrijventerrein Westpoort in Amsterdam. De 8 bestaande windturbines worden vervangen door 4 nieuwe, die aansluiten op 4 andere bestaande turbines, zodat een lijnopstelling van 8 ontstaat. De 4 windturbines krijgen een ashoogte tussen 84 tot 95 meter en een rotordiameter tussen 82 tot 90 meter. Uiterlijk 4 weken voor de start van de bouwwerkzaamheden wordt het gekozen type vastgelegd. Het vermogen per turbine ligt tussen de 2 en 2,3 megawatt. Het totaal opgestelde vermogen komt dan te liggen tussen de 8 en 9,2 megawatt. De sanering betreft 5,2 megawatt, de netto toevoeging aan duurzame opwekcapaciteit is daarmee 2,8 tot 4 megawatt.

Het tweede project bestaat uit de realisatie van 6 nieuwe windturbines langs het spoor ter hoogte van de Nieuwe Hemweg in Westpoort. De herstructurering bestaat uit het verwijderen van de 8 bestaande turbines op dezelfde locatie en het verwijderen van de 4 turbines van windpark Lely uit de haven van Medemblik. Dit laatste is in 2016 al gebeurd. De turbines krijgen een ashoogte tussen de 95 tot 100 meter en een rotordiameter van 95 tot 105 meter. Het vermogen van de windturbines ligt tussen de 2 en 3,3 megawatt per turbine. In totaal gaat het om 12 tot 19,8 megawatt. De sanering betreft 7,3 megawatt. Met de nieuwe turbines wordt er maximaal 12,5 megawatt meer vermogen opgesteld.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!