Zuid-Holland: Plek voor 5 windturbines in Korendijk

UTRECHT – Het voorkeursalternatief van de provincie Zuid-Holland is om 5 turbines op te stellen in een lijn aan het Spui in Korendijk.

Windenergie, Europoort, Zuid-Holland, Rotterdam, Nederland,
©: Flickr/Frans de Wit

De Gedeputeerde Staten hebben het ontwerpinpassingsplan, het mer en de ontwerpvergunningen vastgesteld.

Gedeputeerde Hans Weber zegt te begrijpen dat de komst van windmolens een grote impact heeft op omwonenden.

“Tegelijkertijd is het maatschappelijk belang van een snelle overgang naar schone energie heel groot. Windenergie is hierbij momenteel cruciaal”, aldus Weber. “Daarom gaan we door met het realiseren van het windpark.”

Participatieplan

De initiatiefnemer, Klein Piershil BV, en de gemeente hebben veel overlegd met belanghebbenden. Dit heeft geresulteerd in een participatieplan.

Zo komt er bijvoorbeeld een burenregeling van 50.000 euro die bedoeld is voor maatregelen aan woningen van direct omwonenden om mogelijke hinder te verminderen en wordt er minimaal 225.000 euro in een gebiedsfonds gestort waaruit projecten kunnen worden gefinancierd die belangen van lokale groepen vertegenwoordigen.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!