Zuidenwind: SDE+-subsidie en financiering voor 2 burgerwindparken

De SDE+-subsidie voor burgerwindpark Heibloem en burgerwindpark Ospeldijk is door de Rijksoverheid toegekend. Dat betekent dat Zuidenwind de stroom van beide parken 15 jaar lang tegen een – door het Rijk – gegarandeerde prijs van 7,3 eurocent per kilowattuur kan verkopen.

Daarmee is de basis gelegd voor een solide exploitatie. Met deze SDE+-garantie zijn de banken volgens Zuidenwind maar al te graag bereid de financiering van de bouw aan te bieden. Voor de eerste weken van februari plannen de penningmeester en secretaris overleggen met een aantal banken om de financiering van de beide parken rond te krijgen. Een 4-tal banken is in de race om de projecten te financieren.

De benadering van Zuidenwind bij de financiering is erop gericht om zoveel mogelijk eigen vermogen in te brengen. Daardoor kunnen veel leden profiteren van het rendement van beide parken. Naast een zo laag mogelijke rente zullen daarom de banken concurreren op de aflossingsvoorwaarden.

De leden van Zuidenwind brachten op tijd voldoende eigen vermogen bij elkaar voor de SDE+-aanvraag. Vooral na de laatste algemene ledenvergadering in september 2018 kochten veel leden nog participaties. Zuidenwind beschikt daardoor over een solide financiële positie en kan met een vreemd vermogen van 85 procent tot 80 procent volstaan.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!