Bewoners Moerdijk en Drimmelen optimaliseren voorkeursalternatief windmolens

2 werkgroepen van bewoners uit Moerdijk en Drimmelen hebben aan de provincie een voorstel gedaan voor aanpassing van de locaties voor windmolens bij knooppunt Klaverpolder. Gedeputeerde Erik van Merrienboer heeft dit voorstel in ontvangst genomen.

Hij zegde toe het voorstel serieus te onderzoeken. Eind oktober stelden Gedeputeerde Staten (GS) het voorkeursalternatief vast voor windmolens langs de A16. In dit voorkeursalternatief staan bij knooppunt Klaverpolder 2 lijnen van windmolens aangegeven. Een lijn van 4 molens tussen de A16 en de spoorlijn en een lijn van 6 molens ten oosten van de spoorlijn. Een aantal bewoners van Moerdijk en Drimmelen hebben, net als de gemeenten Moerdijk en Drimmelen, moeite met dit deel van het voorkeursalternatief.

Gedeputeerde Erik van Merrienboer is in gesprek gegaan met de werkgroepen en gemeenten en lichtte toe hoe het voorkeursalternatief tot stand was gekomen. GS koos voor de dubbele lijn windmolens bij Klaverpolder omdat er relatief weinig woningen staan die geluidsbelasting van de windmolens krijgen en omdat de locatie nodig is om de afgesproken hoeveelheid energieopbrengst van minimaal 100 megawatt te halen. Het minimaliseren van de geluidsbelasting bleek in het voortraject met onder meer inwoners, maatschappelijke organisaties en volksvertegenwoordigers het meest doorslaggevende criterium bij de keuze voor passende locaties. Ook het vrijwaren van natuurgebieden van windmolens en een goede landschappelijke onderbouwing van de locaties bepaalden mede de keuze voor het voorkeursalternatief.

Tijdens het gesprek gaf de gedeputeerde aan dat GS openstaat voor een gesprek over optimalisatie van het voorkeursalternatief bij knooppunt Klaverpolder, mits het afgesproken opgesteld vermogen (red. minimaal 100 megawatt) gegarandeerd blijft. Ook mogen niet meer woningen dan in het voorkeursalternatief geluidsbelasting krijgen en is een goede landschappelijke onderbouwing belangrijk. De bewonersgroepen uit Moerdijk en Drimmelen

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!