Weert Energie heeft aanleg volgend windpark in vizier

Weert Energie, ondersteund door Zuidenwind en de andere coöperaties van REScoopLimburg, heeft de lead in het project ‘Duurzaam door Weert’. Voor een nieuw windpark hebben 12 grondeigenaren een intentieverklaring getekend.

In Leudal, in het gebied Kookepan, werd de realisatie van een nieuw windpark al door een aantal grondeigenaren ondersteund. Zoals het er nu naar uitziet mag het volgende ‘Duurzaam Door’-project ook op voldoende draagvlak rekenen. Van de 22 getraceerde grondeigenaren in het gebied, ten zuiden van de A2 in Weert, hebben er inmiddels 12 de intentieovereenkomst ondertekend. Met nog 3 eigenaren vindt binnenkort een gesprek plaats. De plaatsing van 3 windturbines in het gebied is daarmee theoretisch en praktisch mogelijk.

In september 2016 is al gesproken met de buurtbewoners, die huis-aan-huis een uitnodiging ontvingen. Aangegeven is dat er wordt gestreefd naar een collectief project voor de omwonenden. Een tweede bijeenkomst voor omwonenden in het buurtschap Schoor is in voorbereiding.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!