Drijvende Airborne Wind Energy-systemen technisch haalbaar

Airborne Wind Energy Systeem (AWES), ontwikkelaar Ampyx Power, heeft een rapport gepubliceerd met de resultaten van een onderzoek naar de drijvende toepassing van hun systeem. Een AWES windpark blijkt technisch haalbaar en kostenconcurrerend.

De kosten van windenergie op zee nemen aanzienlijk toe met de waterdiepte vanwege de hoge kosten voor de fundering. Ampyx Power’s systeem dat windenergie opwekt met behulp van een vliegtuig aan een kabel dat op 500 meter hoogte vliegt, kan worden ingezet op relatief kleine verankerde drijvende platforms, op plaatsen waar de inzet van conventionele windturbines economisch of technisch onmogelijk is.

Het onderzoek, ‘Sea-Air-Farm’-project genaamd, werd uitgevoerd door een consortium van Ampyx Power, ECN (Energy Research Centre Nederland), Marin (Maritime Research Institute Netherlands) en Mocean Offshore. Het consortium deed onderzoek naar de offshoretoepassing van een drijvend systeem en de mogelijkheden en beperkingen van een volledig windpark met meerdere systemen, ver uit de kust in diepe wateren. Het project werd uitgevoerd met subsidie van Topsector Energie van het ministerie van Economische Zaken.

Uit het onderzoek blijkt dat een AWES windpark technisch haalbaar en kostenconcurrerend is. De cijfers zijn veelbelovend, gezien het feit dat AWES op megawattschaal zich nog in de vroege fase van hun technologische en commerciële ontwikkeling bevinden, en in de toekomst nog kostenbesparingen te verwachten zijn.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!