Europees onderzoek van start voor reduceren kosten offshorewindenergie

Een consortium van 10 Europese partners is gestart met een onderzoeksproject om 7 nieuwe technologieën te ontwikkelen voor offshorewindturbinebladen. Doel: de gemiddelde kosten voor het onderhoud over de totale levensduur van een turbine te verlagen met zo’n 5 procent.

Binnen dit Offshore Demonstration Blade (ODB)-project zal TNO fiber-optische sensoren inzetten om falen en druppelslagerosie in de bladen te meten.

De kosten voor operations & maintenance van een offshorewindturbine, beslaan een groot deel van de totale levelised cost of energy (LCOE), de gemiddelde kosten over de totale levensduur van een turbine voor het opwekken van energie per kilowattuur. Ook erosie, slijtage als gevolg van inslag van regendruppels bij steeds hogere snelheden en de aangroei van algen, vormen een grote kostenpost. Het verbeteren van de prestaties en operationele levensduur, hebben daarom een directe impact op het verlagen van de kosten van offshorewindenergie.

TNO draagt bij aan een snelle vertaling van toegepaste kennis naar de praktijk in multidisciplinaire samenwerkingsprojecten. Het Europese project is onderdeel van TKI Wind op Zee-programma van de Topsector Energie.

Het Offshore Demonstration Blade (ODB)-project ondersteunt het onderzoek, de ontwikkeling en praktijktesten van innovaties van windturbinebladen waaronder verbeteringen in de aerodynamica en de constructie, monitoringsystemen voor de bladen en oplossingen om erosie te voorkomen. Het consortium demonstreert en beproeft de innovaties op een 7-megawatt-turbine in Schotland. Ze zullen uiteindelijk beschikbaar komen voor zowel bestaande als nieuw te plaatsen offshorewindturbines. Het 2-jarige project wordt via het Demowind-programma met 4 miljoen euro gefinancierd. (foto: TNO)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!