Minister Wiebes: ‘Geen hoger basisbedrag voor kleinere windturbines’

Kleinere windturbines met een vermogen van < 1 megawatt krijgen geen hoger basisbedrag in de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). Dit heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer per brief gemeld.

D66-kamerlid Rob Jetten had Wiebes gevraagd na te gaan welke mogelijkheden hij ziet voor het financieel stimuleren van kleine windparken, waarbij hij uitging van windparken kleiner dan 1 megawatt. Minister Wiebes schrijft hierover in de Kamerbrief het volgende: ‘Gelet op het feit dat moderne “standaard” windturbines op dit moment een vermogen van minimaal 2 tot 3 megawatt hebben, zal het bij windparken met een vermogen kleiner dan 1 megawatt in zijn algemeenheid gaan om de plaatsing van beperkte aantallen van dergelijke windturbines. Mijn ambtsvoorganger heeft ECN gevraagd de meerkosten van dergelijke kleine windprojecten te bezien. Mede op basis van dit onderzoek is eerder al geconcludeerd dat het niet wenselijk is om voor kleinere windturbines een hoger maximaal basisbedrag in de SDE+ op te nemen. Ik sluit mij aan bij deze conclusie, mede omdat een hoger maximaal basisbedrag niet in lijn is met mijn inzet om te zorgen voor een kostenefficiënte energietransitie. Ik teken daar net als in de brief bij aan dat ook kleinere windturbines op zich in aanmerking komen voor subsidiëring binnen de bestaande categorieën van de SDE+. Dus het is bijvoorbeeld mogelijk om een windpark te ontwikkelen bestaande uit deels reguliere windturbines van 2 tot 3 megawatt en een aantal kleinere windturbines van circa 1 megawatt.’

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!