Nederlandse onderzoeksinstellingen bundelen krachten op gebied windmetingen

Onderzoeksinstellingen ECN, KNMI, MARIN, NLR en WUR gaan samenwerken om de nieuwste, maar ook kostbare meetapparatuur voor windmetingen te delen, om ervaringen met deze apparatuur uit te wisselen en om meetmethodieken verder te ontwikkelen.

Hiermee wordt onderzoek binnen de verschillende sectoren verder bevorderd. De onderzoeksinstellingen doen dit binnen het consortium WindScanner.nl.

Het gaat in het consortium om Scanning LiDAR (Light Detection and Ranging), een meettechniek waar met behulp van laser windsnelheden op een afstand kunnen worden gemeten, in dit geval variërend van enkele honderden meters tot enkele kilometers. De specifieke scantechnieken zorgen ervoor dat de laserbundel gestuurd kan worden, zodat de wind over een groot gebied bemeten kan worden.

Door de samenwerking binnen WindScanner.nl kunnen de onderzoeksinstellingen optimaal gebruikmaken van de middelen die hun ter beschikking staan, om zo hun verschillende markten beter te kunnen bedienen.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!