North Sea Energy Programma: samenwerking wind en gas op de Noordzee loont

Het TKI North Sea Energy-programma iheeft de eerste resultaten gepresenteerd. De conclusie? Samenwerking tussen offshorewindenergie en gasinfrastructuren loont.

Het onderzoeksprogramma is gericht op het verder ontwikkelen van kansen voor de energietransitie, die ontstaan bij het maken van slimme koppelingen tussen offshorewindenergie en gasinfrastructuren. Zowel de technische als economische haalbaarheid is in kaart gebracht. De analyses laten zien dat er economisch zinvolle opties in het verschiet liggen. Voorbeelden hiervan zijn het elektrificeren van olie- en gasplatformen, (her)gebruik van gasinfrastructuren voor transport van windenergie in de vorm van waterstof, en het hergebruik van lege gasvelden voor de ondergrondse opslag van CO2. De eerste besluiten om zulke systemen operationeel te krijgen zijn op zeer korte termijn nodig. Niet alleen om de klimaatdoelen te halen, maar ook met het oog op de snel naderende afbouw van olie- en gasinfrastructuur op de Noordzee.

Een groot deel van het Nederlands aardgas komt nog altijd van offshoreplatformen op de Noordzee. Maar die productie neemt steeds verder af door leegrakende gasvelden, een lage gasprijs en oplopende operationele kosten. Tegelijkertijd is offshorewind sterk in opkomst. Dat biedt volgens de betrokkenen kansen om de omvangrijke offshore-infrastructuur voor olie- en gaswinning in te zetten voor de overgang naar duurzame energiebronnen. Door systeemintegratie worden deze gebruiksfuncties gecombineerd, zodat ze elkaar versterken en samen ruimte en kosten kunnen besparen.

Het North Sea Energy programma stelt nu enkele concrete acties voor:

  1. Extra marktstimulering nodig om CO2-besparing te realiseren. Dit is nodig om grootschalige investeringen in systeemintegratie rendabel te maken en zo de energietransitie te versnellen.
  2. Het opstellen van een gezamenlijke visie en actieplan voor offshoresysteemintegratie in relatie met de energietransitie op de Noordzee. Een hulpmiddel bij het opstellen hiervan kan de interactieve North Sea Energy Atlas (Noordzee Energie Atlas) zijn.
  3. De derde actie die wordt voorgesteld is om het regelgevend kader tijdig op orde te hebben, zodat dit geen barrière wordt die de implementatie van systeemintegratie opties vertraagt.

Het North Sea Energy programma is in mei 2017 van start gegaan om de energietransitie op de Noordzee te versnellen. Dit programma wordt ondersteund door Topsector Energie en kent een 20-tal deelnemers vanuit bedrijfsleven, brancheorganisaties, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties (NGO’s). Het programma beoogt een doorlooptijd van meerdere jaren, en heeft momenteel een omvang van meer dan 1,5 miljoen euro.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!