NVDE presenteert factcheck windmolens

‘De vraag waar ruimte te vinden is voor windmolens houdt partijen bezig die werken aan de energietransitie. Om hoeveel windmolens gaat het nu eigenlijk?’ Met die vraag gaat de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) met hulp van sectororganisatie voor windenergie NWEA op onderzoek uit. Voor de factcheck hebben de 2 organisaties 3 scenario’s onder de loep genomen.

Allereerst heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft onderzoek gedaan naar verschillende manieren om de klimaatdoelen te halen. In het meest vergaande scenario verwacht het PBL in 2050 maximaal 75 gigawatt aan windenergiecapaciteit op de Noordzee en 11 gigawatt op land: zo’n 9.500 windmolens op zee en 2.750 op land (ter vergelijking: momenteel staan er circa 2.300 windturbines op land). Daarmee kan jaarlijks 1.400 petajoule  aan energie geproduceerd worden: 3,5 keer zo veel als de huidige jaarlijkse elektriciteitsopwekking in Nederland. De vraag naar elektriciteit zal groeien; in 2050 moet alle energie duurzaam worden opgewekt.

In de studie ‘Klimaat, Energie, Ruimte’ van onder andere Wageningen UR wordt de potentie van wind op land en op zee berekend. Aan de hand daarvan wordt een beeld verkregen van de ordegrootte van het aantal benodigde windturbines op land en op zee. Volgens dit onderzoek is in Nederland ruimte voor circa 17 gigawatt windenergie op land en 36 tot 54 gigawatt windenergie op zee. Met de grootte van de windmolens die vandaag de dag geïnstalleerd worden, komt dat neer op 4.250 windmolens op land en hooguit 6.750 windmolens op zee.

Tot slot heeft Urgenda een ambitieus plan gemaakt waarmee in 2030 al 100 procent hernieuwbare energie kan worden opgewekt. In 2030 staat er 11 gigawatt windenergie op land en 30 gigawatt windenergie op zee volgens dit plan. Kortom, 2.750 stuks op land en 3.750 windmolens op zee.

De conclusie van de NVDE is dat de schattingen van het aantal benodigde windmolens op land lopen uiteen van 2.000 tot 4.250 stuks in 2050. Dat zijn er hooguit 2 keer zoveel als de 2.300 die er nu in Nederland staan. Door bestaande windmolens te upgraden en om te bouwen kan het aantal te plaatsen windmolens bovendien beperkt worden.

Op zee lopen de schattingen verder uiteen: van 3.750 tot 9.500 windmolens. Overigens wordt van windmolens op zee verwacht dat deze in de nabije toekomst nog een stuk groter kunnen worden, waardoor er minder nodig zijn. Het PBL toonde onlangs in de studie ‘De toekomst van de Noordzee’ aan dat er met 60 gigawatt wind op zee nog driekwart van de Nederlandse Noordzee onbebouwd blijft.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!