Oesters en kunstriffen te water voor nieuwe natuur windpark op Noordzee

Natuur & Milieu, Stichting De Noordzee, Van Oord en Eneco Luchterduinen hebben  kooien met platte oesters en rifballen geïnstalleerd in windpark Luchterduinen, 23 kilometer ten westen van IJmuiden. Met het project De Rijke Noordzee wordt onderzocht hoe natuurversterking en het opwekken van duurzame energie elkaar kunnen verrijken. Deze pilot wordt mede mogelijk gemaakt door de ASN Bank.

Vanuit de haven van IJmuiden zijn de rifstructuren met een installatieschip van Van Oord geplaatst in windpark Eneco Luchterduinen op circa 20 meter diepte. Het kunstrif bestaat uit onder meer kooien met volwassen oesters en rifballen. De totale oppervlakte van deze pilot beslaat 3 hectare (100 bij 300 meter).

De natuurontwikkeling in het windpark wordt tot 2022 door Bureau Waardenburg, Sas consultancy en Wageningen Marine Research wetenschappelijk onderzocht met onder andere onderwatercamera’s. Hierbij zal bekeken worden of de oesters voldoende groeien en zich voortplanten, en of hun larven zich in de nabijheid vestigen en een rif gaan vormen.

Natuurlijke riffen vervullen een belangrijke functie. Ze filteren water en zijn een aanhechtingsplek voor en bron van voedsel. Helaas komen deze riffen door menselijk ingrijpen en ziektes vrijwel niet meer voor in de Noordzee. Deze organisaties onderzoeken nu wat de beste omstandigheden zijn om de onderwaternatuur op te laten bloeien in windparken op zee. Dit demonstratieproject draagt bij aan een blauwdruk voor natuurherstel onder water in windparken op zee, die toegepast kan worden bij nieuw te bouwen windparken. Zo willen Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee stimuleren dat de groei van windparken op zee hand in hand gaat met natuurversterking.

Vissen over de bodem is in windparken verboden. Daarnaast bieden de palen van windmolens een aanhechtingsplek voor zeeleven. Dat maakt windparken volgens de betrokkenen de ideale locatie voor het actief versterken van onderwaternatuur. De geplaatste oesters produceren larven, waardoor er in het gebied een volwaardig rif kan ontstaan dat veel andere soorten aantrekt, zoals krabben, vissen en zeehonden.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!