Programma North Sea Energy voor innovatieve gas-windcombinaties van start

De TKI Gas meldt dat het als co-financier van het North Sea Energy-programma betrokken is dat afgelopen maand gestart is. In dit project wordt windenergie omgezet naar hernieuwbaar gas. Dit gas heeft verscheidene toepassingsmogelijkheden.

Er is in de toekomst grote behoefte aan transportcapaciteit van offshore-elektriciteit uit wind. De huidige offshoregasinfrastructuur kan een zeer groot volume energie transporteren in vergelijking met het offshore-elektriciteitsnet. Het verschil kan oplopen tot factor 20 meer energietransport via de gasinfrastructuur. Geschat wordt dat één miljoen ton CO2-uitstoot per jaar kan worden bespaard als offshoregas- en olieplatforms aan offshorewindparken worden aangesloten en worden geëlektrificeerd.

Een andere techniek is Gas-to-Wire. Die techniek maakt het mogelijk uit bijna lege gasvelden direct elektriciteit te genereren op de platforms via een gasturbine. Gas-to-Wire kan ook elektriciteit aan het net leveren om een fluctuerend aanbod aan windenergie te balanceren. Een combinatie met CO2-afvang en -opslag (CCS) is ook mogelijk: aardgas wordt ter plekke omgezet in elektriciteit en/of waterstof, waarbij vrijkomend CO2 meteen wordt opgeslagen in lege gasvelden. Daardoor wordt elektriciteit uit aardgas gewonnen met een zeer lage CO2-voetafdruk. De elektriciteit kan naar land worden getransporteerd via de onbenutte capaciteit van het offshore-e-grid.

Power-to-gas biedt de mogelijkheid om windenergie om te zetten in waterstof die kan worden getransporteerd via het gasnet. Het elektriciteitsnet wordt zo minder belast bij een groot aanbod aan elektriciteit. Opslag is ook goed mogelijk. Waterstof kan verder als grondstof dienen voor de chemie en gebruikt worden als brandstof voor de productie van kunstmest of bij de raffinage van aardolie.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!