Provincie Groningen zet ‘buienradar’ voor vogels in om windmolens stil te zetten

De Eemshaven ligt op een belangrijke trekroute voor veel vogelsoorten. De provincie Groningen gaat daarom een  voorspellingsmodel inzetten om windmolens stil te zetten. Het is een soort ‘buienradar’ waarmee te zien is wanneer er een zwerm vogels aankomt.

Windmolenontwikkelaars moeten zo nu en dan hun windmolens in en rond de Eemshaven stilzetten om het aantal vogelslachtoffers met 75 procent te reduceren. Hiervoor gaat de provincie Groningen maatregelen opnemen in de vergunningen voor windparken.

Het plotseling uitzetten van grote windparken heeft grote gevolgen voor de stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk en brengt hoge onbalanskosten met zich mee. Het is daarom van belang dat er op tijd kan worden ingegrepen bij het stilzetten van de windmolens. Daarom wordt er een  trekvogelvoorspellingsmodel ingevoerd, ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hiermee kan mede op basis van meteorologische data vogeltrek worden voorspeld. Het model zou minstens 30 uur van tevoren kunnen voorspellen of en wanneer er een zwerm vogels richting de Eemshaven vliegt. Hierdoor worden onbalans en risico’s voor het energienetwerk vermeden.

Doordat er veel windmolens in de Eemshaven worden geplaatst en er veel vogels over de Eemshaven vliegen, is dit bij uitstek een gebied om het trekvogelvoorspellingsmodel te testen. In het najaar van 2018 wordt in de Eemshaven met deze aanpak een proef gedraaid. De verwachting is dat de eerste operationele versie medio 2020 wordt toegepast.

Met een groot aantal andere overheden en belanghebbenden, waaronder windmolenontwikkelaars en natuurorganisaties, wordt het trekvoorspellingsmodel van de UvA verder ontwikkeld. De proef in de Eemshaven heeft als bijkomend voordeel dat op korte termijn aanvullende kennis wordt opgedaan over trekroutes langs de Eemshaven. En dit levert meer inzicht op, juist ook voor windmolens op zee in Nederland en in Europa.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!