Siemens en Hamburg Energie gaan windenergie opslaan in natuursteen

Siemens, Hamburg Energie en Universität Hamburg gaan windenergie opslaan in natuursteen. Ze willen daarvoor bij de haven van Hamburg 2.000 vierkante meter natuursteen plaatsen.

Met door elektriciteit (red. windenergie) verwarmde lucht wordt de steen verwarmd, tot temperaturen van 600 graden Celsius. De steen koelt niet af door een isolerende laag eromheen. Als de opgeslagen warmte nodig is, dan gebeurt het omgekeerde. Via een koude luchtstroom staat de natuursteen de energie weer af. Met de opgewarmde lucht wordt water verdampt en dat drijft een turbine aan.

Nu gaat nog 75 procent van de energie nog verloren bij het procedé, maar een kwart van de energie kan weer teruggewonnen worden. De onderzoekers denken dit dat in de toekomst naar de helft kan worden opgevoerd.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!