Tender innovatiekavel Borssele nog open tot 18 januari

De tender voor het innovatiekavel in het windenergiegebied Borssele (Borssele V) is nog open tot en met 18 januari 17.00 uur. Op het innovatiekavel krijgen aanvragers de kans innovaties voor windenergie op zee te demonstreren onder echte condities. Er wordt door de overheid een subsidie verstrekt voor de geleverde elektriciteit en voor de hogere investeringskosten. Naast de subsidie en de vergunning voor de bouw en exploitatie is er ook garantie op netaansluiting.

Het vermogen op deze kavel ligt tussen de 6 en 20 megawatt. Dit vermogen wordt geleverd door maximaal 2 molens. Doelstellingen van de innovatiekavel zijn een mogelijkheid creëren voor in Nederland gevestigde ondernemers om reeds ver ontwikkelde technologie uit te testen dan wel te demonstreren voor echte marktintroductie. Het gaat hier vooral om innovaties die zich minder lenen om in de reguliere kavels mee te experimenteren.

De aanvragen worden gerangschikt aan de hand van 4 criteria: de bijdrage aan de kostprijsreductie van windenergie op zee, de bijdrage aan de Nederlandse economie, de innovativiteit en de kwaliteit van het project.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!