Tender Rijksoverheid: bedrijfsleven wil windenergietechnieken testen op Noordzee

Meerdere bedrijven hebben zich bij de Rijksoverheid gemeld naar aanleiding van een tender om innovatieve technologieën voor windenergie te testen en te exploiteren op een speciaal daarvoor ingericht innovatiekavel op de Noordzee bij Borssele.

Marktpartijen konden hun aanvraag voor een vergunning en subsidie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat indienen. De komende maanden worden de ingediende aanvragen beoordeeld en wordt de partij met het beste plan als winnaar aangewezen. Op het innovatiekavel worden vanaf 2020 nieuwe technologieën getest en verder ontwikkeld. Tegelijkertijd wordt er tot 20 megawatt aan duurzame energie opgewekt; voldoende voor duizenden huishoudens.

Het innovatiekavel Borssele V is een klein kavel binnen windenergiegebied Borssele waar innovaties voor wind op zee onder echte condities kunnen worden getest en verder ontwikkeld. De biedingen zullen dan ook worden beoordeeld op hun innovatieve karakter, hun bijdrage aan kennis en ervaring en hun effect op verdere kostprijsreductie voor wind op zee. Omdat innovatieprojecten door de grotere risico’s en beperkte omvang doorgaans duurder zijn dan normale projecten, is er vanuit onder meer de SDE+-subsidie beschikbaar.

Binnenkort wordt bekend welke partij als winnaar wordt aangewezen voor de kavels I en II van Hollandse Kust (zuid). Voor dit windpark is voor het eerst geen subsidie nodig. In 2016 werd de vergunning voor de kavels I en II van windenergiepark Borssele gewonnen door Ørsted, en de kavels III en IV door een consortium bestaande uit Eneco, Diamond Generating Europe, Shell en Van Oord.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!