Topsector Energie organiseert tenders offshore wind

Ook in 2017 is er de mogelijkheid offshore wind innovatie- en onderzoeksprojecten gesubsidieerd te krijgen onder de regelingen van de topsector Energie en het TKI Wind op Zee.

De regelingen en het programma, waarbinnen de projecten moeten passen, zullen binnenkort worden gepubliceerd. Het TKI Wind op Zee-programma is op een aantal punten aangepast, onder andere door het toevoegen van een nieuwe programmalijn ‘Wind op Zee en de omgeving’, gericht op interactie tussen de technologie en het milieu.

Afhankelijk van het type project zijn er verschillende subsidiemogelijkheden:

  • Wind op Zee R&D Projecten: voor productontwikkeling en gezamenlijk onderzoek en vooral gericht op de lagere en midden Technology Readiness Levels (TRL’s). Deze regeling heeft een budget van 4,7 miljoen euro. De toekenning zal op basis van een tender, met selectie en rangschikkingscriteria, plaatsvinden (opening naar verwachting 1 april, sluiting 2 mei).
  • Hernieuwbare Energieregeling: vooral gericht op de hogere TRL’s en open voor verschillende duurzame energieprojecten, waaronder offshore windenergie. Deze regeling verdeelt de subsidie op basis van volgorde van binnenkomst (wie het eerst komt, het eerst maalt). Het beschikbare budget hiervoor was 50 miljoen euro in 2016 en is nog niet uitgeput. Deze regeling staat nog open tot 1 april 2017 en zal naar verwachting daarna opnieuw (met nieuw budget) worden opengesteld.
  • Regeling Wind op zee – Gas – Systeemintegratie op de Noordzee: het TKI Wind op Zee en het TKI Gas maken in een nieuwe gezamenlijke regeling, onderzoeksprojecten mogelijk die gericht zijn op het creëren van meerwaarde door samenwerking tussen offshore windparken en gas- (en olie-) activiteiten op de Noordzee. Subsidies zullen onder deze systeemintegratieregeling worden toegekend in een tender met selectie- en rangschikkingscriteria.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!