TU Delft: nog steeds veel ruimte voor kostenreductie in windenergie

Ondanks de recente groei is er nog steeds veel ruimte voor kostenreductie in windenergie. Dit stelt doctor Simon Watson in zijn intreerede als professor Wind Energy Systems aan de TU Delft. ‘Windenergie heeft de laatste 30 jaar een bijzondere groei meegemaakt’, zegt Simon Watson, professor Wind Energy Systems en directeur van het DUWIND Instituut aan de TU Delft. ‘Vooral Europa heeft windenergie omarmd; in de eerste helft van 2017, werd 11,5 procent van de elektriciteitsvraag in de Europese Unie gedekt door windenergie. In meer dichtbevolkte gebieden, zoals Nederland, hebben we een ontwikkeling gezien naar windenergie op zee. De eerste offshorewindfarms waren veel duurder dan hun neven op het land, maar recentelijk hebben een aantal partijen voorstellen gedaan voor de bouw van offshorewindfarms tegen prijzen die geen publieke subsidie meer nodig hebben.’

Of deze ontwikkeling verder doorzet, zal afhangen van een aantal toekomstige innovaties in de windenergiesector, vertelt Watson. Deze innovaties zijn cruciaal voor de verdere groei van windenergie (wind is nog steeds maar goed voor een zeer klein deel van de totale mondiale energievraag, tussen de 1 en 2 procent). Maar volgens Watson is er nog steeds veel ruimte voor verdere kostenreductie en innovatie.

‘De Nederlandse regering heeft zeer ambitieuze doelen om de uitstoot van broeikasgassen uiteindelijk tot 0 te reduceren in 2050. Offshorewindenergie speelt daar een grote rol in, dus er valt nog heel veel te doen’, vervolgt Watson. ‘TU Delft en DUWIND zijn in een goede positie om de benodigde research en development te leveren door samenwerking en innovatie. In dezelfde geest van samenwerking hebben we nu ook een nieuw Nederlands initiatief gelanceerd: het Dutch National Doctoral College in Offshore Renewable Energy, onder het toekomstige PhD@Sea Programma.’

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!