Vattenfall start BLUE PILOT: onderwatergeluid bij aanleg offshorewindparken verlagen

Vattenfall lancereert BLUE PILOT: een grootschalig demonstratieproject gericht op het verlagen van kosten en onderwatergeluid tijdens de bouw van offshorewindparken. Het BLUE PILOT-project is onderdeel van de Carbon Trust offshore windaccelerator waarvan onder andere Vattenfall partner is.

Conventionele heiwerkzaamheden veroorzaken geluid onder water en belasten het funderingsstaal. Het Nederlandse technologiebedrijf Fistuca heeft een nieuw type hamer ontwikkeld die water gebruikt als heiwerktuig. Tot dusver heeft het bedrijf met succes kleinschalige onshoretests uitgevoerd. In de zomer van 2018 worden de tests uitgebreid naar een grootschalige heitest met monopalen op zee voor de Nederlandse kust. Vattenfall ziet potentieel in de methode en is lid geworden van een consortium van belanghebbenden uit de particuliere- en overheidssectoren, dat 3,2 miljoen euro in het project investeert en bijdraagt met onder andere technische ondersteuning, beheer, de hamer, monopalen en installatievaartuigen.

Volgens voorspellingen vermindert de BLUE-hamer de geluidsniveaus onder water tot 20 decibel en kan de vermoeiingsschade aan de paal door het heien met tot 90 procent worden verminderd. Dat creëert mogelijkheden voor ‘koppelstukvrije’ ontwerpen en voor het vooraf lassen van landingssteigers, ladders, interne platforms en andere hulpstukken aan de monopaal, voordat deze op het offshorewindpark wordt geïnstalleerd.

Voor de Nederlandse kust gaat binnenkort een test van start die volgens de betrokkenen een kleine revolutie in de aanleg van offshorewindparken teweeg kan brengen. Windmolens moeten stevig in de zeebodem worden verankerd om te voorkomen dat ze bij de eerste de beste windvlaag omvallen. Daarvoor zijn vele oplossingen ontwikkeld. Een van de meest gangbare methode is om een grote funderingsbuis of -paal in de zeebodem te heien, een koppelstuk toe te voegen en tot slot de windmolengenerator helemaal bovenin te installeren, vaak op meer dan 100 meter boven het wateroppervlak.

De bijdrage van Vattenfall aan het consortium wordt gedreven door de wens om de markttoegang van nieuwe technologieën te ondersteunen en een continue ontwikkeling binnen de windenergiesector te waarborgen. Via het consortium zal Vattenfall een inzicht krijgen in de gegevens en resultaten en deel kunnen nemen aan de testen.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!