Waterstof Coalitie wil windenergie omzetten in waterstof

De Waterstof Coalitie – een groep van 27 milieuorganisaties, kennisinstellingen, overheden en bedrijven – heeft een concreet voorstel neergelegd bij de onderhandelingstafels voor het Klimaatakkoord. De coalitie wil zich sterk maken voor de ontwikkeling van 3 à 4 gigawatt conversiecapaciteit voor groene waterstof in 2030. De waterstof moet gemaakt gaan worden via grote elektrolysers van honderd megawatt of meer – een omvang die nu nog ongekend is. De elektrolysers moeten aan de kust komen, waar groene stroom van de Noordzeewind aan land komt. Met deze conversiecapaciteit aan de kust kan de industrie haar processen verduurzamen en CO2-vrij maken.

De coalitie wil ervoor zorgen dat er in 2030 elektrolysers beschikbaar zijn met een capaciteit van zelfs 1 gigawatt (red. 1.000 megawatt), zodat vanaf dan ook de enorme hoeveelheden windenergie al op zee, op speciale eilanden, omgezet kunnen worden in waterstof en per pijpleiding naar het land gebracht kan worden. In die hoeveelheden is energietransport in gasvorm volgens de coalitie efficiënter dan via kabels.

(foto: Vattenfall)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!