Windmolenrapport ActionAid: ‘Waarborg mensenrechten bij energietransitie’

ActionAid heeft een nieuw onderzoek naar de energietransitie en het gebruik van grondstoffen voor de productie van windturbines op zee gepubliceerd. Het rapport toont volgens de organisatie aan dat winning van grondstoffen vaak gepaard gaat met mensenrechtenschendingen.

Aanleiding voor het onderzoek is de snelle groei van de windenergieproductie die de vraag naar grondstoffen doet stijgen. Het rapport laat zien dat de winning van grondstoffen als koper en ijzer, die ook in windturbines gebruikt worden, vaak gepaard gaat met milieuschade en mensenrechtenschendingen in winningslanden. Om de transitie volledig duurzaam te maken moeten de grondstoffen in groene technologieën volgens ActionAid eerlijk worden gewonnen- in lijn met internationale mensenrechtenstandaarden. De overheid neemt mensenrechten volgens hen echter niet mee in het uitgeven van vergunningen. De komende maanden wordt onderhandeld over een nieuw Klimaat- en energieakkoord, hierin moet volgens de organisatie daarom ook aandacht zijn ‘voor de eerlijke kant van de zaak’.

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) willen zich inzetten om zorg te dragen dat windenergie niet alleen groen is maar ook eerlijk. Zij zetten daartoe al de eerste stap door het onderwerp op de agenda te zetten.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!