In Nederland 229 nieuwe windmolens geplaatst in 2016

Het afgelopen jaar zijn er in Nederland 229 nieuwe windmolens geplaatst met een totaal vermogen van 822 megawattpiek. Dat maakt de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) bekend op basis van cijfers van WindStats.

In totaal staat er ultimo 2016 voor 4.247 megawattpiek vermogen aan windenergie op land en op zee. In 2016 verdrievoudigde het vermogen van windenergie op zee tot 957 megawattpiek. Dit is te danken aan de oplevering van het Gemini Windpark ten noorden van Friesland met een vermogen van 600 megawattpiek.

Op land werd er dit jaar voor 222 megawattpiek aan nieuwe windmolens neergezet. Dat is een stuk minder dan de 406 megawattpiek in 2015. Om de doelen uit het Energieakkoord van 6.000 megawattpiek op land in 2020 en 4.450 megawattpiek op zee in 2023 te kunnen halen moet het opgesteld vermogen jaarlijks toenemen met gemiddeld ongeveer 700 megawattpiek op land en 500 megawattpiek op zee.

De NWEA constateert dat met het huidige tempo de doelstelling uit het Energieakkoord voor windenergie op land niet zal worden gehaald. Hoofdoorzaak is dat de Rijksoverheid en verschillende provincies te weinig nieuwe windmolens mogelijk maken. Om klimaatverandering tegen te gaan roept de NWEA het Rijk op om ruimtelijke belemmeringen snel op te lossen. Provincies moeten stoppen met het opleggen van bovenwettelijke regels voor windenergie.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!