AkzoNobel, DSM, Google en Philips kopen stroom in van Windpark Bouwdokken

Een consortium van AkzoNobel, DSM, Google en Philips heeft opnieuw een meerjarig contract voor de afname van windenergie afgesloten. Na de eerdere bekendmaking van de samenwerking met het te bouwen Zeeuwse Windpark Krammer is nu de afname overeengekomen van alle elektriciteit van Windpark Bouwdokken.

De 9 turbines van dit windpark, elk met een vermogen van 4,2 megawattpiek, worden op dit moment gebouwd op werkeiland Neeltje Jans en gaan volgens plan in het eerste kwartaal van 2018 in bedrijf.

De windparken Krammer en Bouwdokken hebben een totale capaciteit van ruim 140 megawattpiek, genoeg voor circa 140.000 huishoudens. Nederland werkt op grond van het Energieakkoord aan het gebruik van 14 procent hernieuwbare energie in 2020. In 2050 mag in Nederland nog nauwelijks CO2 worden uitgestoten. De vier consortiumleden besloten in 2014 mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken en hebben duurzaam energiebeleid opgenomen in hun langetermijnstrategie.

Het windpark wordt door E-Connection gerealiseerd op de dammen van de voormalige Bouwdokhavens op de Neeltje Jans in de provincie Zeeland. In eerste instantie worden er 8 van de geplande 9 turbines gebouwd. Deze hebben een vermogen van 4,2 megawattpiek per stuk en wekken vanaf het voorjaar van 2018 gezamenlijk jaarlijks 128,6 gigawattpiek elektriciteit op. Dat is vergelijkbaar met het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van zo’n 42.000 huishoudens. Windpark Bouwdokken versterkt de unieke combinatie op de Oosterscheldekering van waterkering, natuur, windenergie en recreatie.

Het windpark en de netaansluiting zijn eigendom van E-Connection. Windcoöperatie Zeeuwind is voor 25 procent medeaandeelhouder van het windpark. E-Connection ontwikkelt, bouwt en beheert het windpark. De fundaties en toegangswegen worden aangelegd door GMB Civiel. De windturbines worden geleverd, geïnstalleerd en onderhouden door Enercon. De netaansluiting wordt aangelegd door Joulz Energy Solutions, in samenwerking met Delta Infra.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!