Bijeenkomst voor omgevingsvraagstukken bij wind op land

Het platform Wind op Land van de stichting Natuur & Milieu organiseert op zaterdag 16 september de bijeenkomst ‘Omgevingsvraagstukken bij Wind op Land’ met workshops, lezingen, verdiepingssessies en debat. Het programma is voor zowel beginnende coöperaties, als voor mensen die al langer meelopen in de windsector.

De Natuur- en Milieufederaties en Stichting Natuur & Milieu voeren momenteel een studie uit naar draagvlak en participatie voor windenergie op land. De studie omvat, onder andere, 6 concrete windenergieprojecten, overleg met diverse stakeholders om te komen tot een Green Deal voor een betere weging van natuurbelangen bij windenergie, alsook een drietal bijeenkomsten, waar deze bijeenkomst er één van is. Deze derde bijeenkomst wordt ‘een écht windenergie-event’.

De ontwikkeling van een windpark: van idee tot realisatie en exploitatie – de verschillende rollen die coöperaties kunnen vervullen bij windenergie – samenwerkende coöperaties op de energiemarkt – crowdfunding van windenergie – communicatie over windenergie, de rol van de media en hoe daarmee om te gaan – grondposities en grondcontracten bij windenergie.

Verder zal er een informatiemarkt zijn, een presentatie van de websites ‘Wind op Land: het platform voor draagvlak en participatie’ en ‘Het Energie-Initiatief’ en een excursie naar coöperatief windpark Nijmegen-Betuwe.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!