CBS: groei windmolenpark zorgt voor toename groene stroom

Het aandeel hernieuwbare elektriciteit groeit vooral door het toegenomen gebruik van windmolens. Dit blijkt uit cijfers van het CBS over hernieuwbare elektriciteit in Nederland. De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen is in 2016 met 15 procent gestegen ten opzichte van 2015. Bijna 13 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland werd in 2016 duurzaam opgewekt, een jaar eerder was dat nog 11 procent.

De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen in 2016 bedroeg 15 miljard kilowattuur, in 2015 was dit nog 13 miljard kilowattuur. Ruim de helft hiervan werd opgewekt met windmolens, een derde met het verbruik van biomassa en een tiende met waterkracht en zonnepanelen.

De groei van de hernieuwbare elektriciteitsproductie in 2016 is voor 70 procent het gevolg van de toegenomen productie met windmolens. Het nieuwe windmolenpark op zee bij Schiermonnikoog, met een capaciteit van 600 megawattpiek, heeft hieraan in belangrijke mate bijgedragen. Ook de productie van stroom met behulp van zonnepanelen nam toe, maar legt naar verhouding nog weinig gewicht in de schaal. De opwekking van elektriciteit uit het verbruik van biomassa bleef de laatste 3 jaar stabiel. In totaal stond eind 2016 voor ruim 4.000 megawattpiek vermogen aan windmolens opgesteld in ons land, ruim 800 megawattpiek  meer dan in 2015. Op het land groeide het vermogen met 7 procent naar 3.200 megawattpiek, op zee verdubbelde de capaciteit van windmolens ruimschoots tot bijna 1.000 megawattpiek.

Het CBS licht het een en ander toe in onderstaande video.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!