Coöperatie Windunie wordt lid van PAWEX

Met 230 leden wordt Coöperatie Windunie lid van PAWEX, dat bijna 300 Particuliere Windturbine Exploitanten vertegenwoordigt. Daarmee zijn alle onafhankelijke ondernemers in windenergie verenigd.

Doel is een sterkere positie in de gezamenlijke belangenbehartiging om zo betere kansen te creëren voor meer ontwikkeling en een rendabele exploitatie van duurzame energie in lokaal eigendom.

PAWEX treedt als representatieve organisatie op namens particuliere windturbine-exploitanten en neemt in die hoedanigheid deel aan overleggen met de minister van Economische Zaken, toezichthouder ACM en de netbeheerders. En omdat Windunie dankzij ontwikkelprojecten met lokale ondernemers en een innovatieve bedrijfsvoering óók een vertegenwoordigende positie heeft, is intensieve samenwerking voor beide partijen aantrekkelijk. In de branchevereniging, richting rijksoverheid, ACM en de netbeheerders trekken de partijen vanaf nu samen op.

‘Er zijn leden die bij beide organisaties zijn aangesloten omdat we een andere positie in het veld innemen, maar onze belangen zijn gelijk,’ meent Felix Olthuis, voorzitter van PAWEX. De samenwerking resulteert in duidelijkheid naar leden en de buitenwereld, kennisuitwisseling, verdeling van verantwoordelijkheden én een zetel in het Dagelijks Bestuur van NWEA. Axel Posthumus, algemeen directeur Windunie Groep en inmiddels ook bestuurslid van PAWEX, zal die zetel bezetten.

De energietransitie wordt bij voorkeur vormgegeven van onderop, door burgers, lokale ondernemers en coöperaties. Via NWEA en NVDE, maar ook via directe contacten met het ministerie van Economische Zaken, provincies en het Lerend platform Energie en Omgeving, stellen PAWEX en Coöperatie Windunie het belang van duurzame energie in lokaal eigendom tegen een rendabele prijs voorop.

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!