Deelname provincie in Windpark Fryslân stap dichterbij

Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland en de initiatiefnemers van Windpark Fryslân zijn het in principe eens geworden over financiële deelname van de provincie in het windpark.

Het is in Nederland de eerste keer dat een provincie direct gaat deelnemen in de ontwikkeling van een windpark. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, die nu aan Provinciale Staten wordt voorgelegd. Op 19 april zullen Provinciale Staten zich uitspreken over de samenwerkingsovereenkomst. Als ook zij akkoord gaan, vindt de officiële ondertekening van de overeenkomst uiterlijk plaats op 15 mei 2017.

De daadwerkelijke investering gebeurt op het moment dat met de bouw kan worden begonnen en de hele financiering van het project rond is, naar verwachting in de tweede helft van 2018.

Er is onderzocht hoe de financiële deelneming van maximaal 127 miljoen euro precies vormgegeven kan worden. De provincie kiest nadrukkelijk voor een minderheidsbelang in het windpark, maar wel met een bepaalde mate van zeggenschap om de publieke belangen te kunnen borgen.

Met haar deelname in het Windpark Fryslân wil de provincie invulling geven aan haar ambitie voor duurzame dorpen in de hele provincie. De provincie zal het rendement van haar deelname in het windpark inzetten voor duurzaamheidsmaatregelen in de provincie.

Er komt een Omgevingsfonds en individuele burgers zullen na realisatie van het windpark in 2021 in de gelegenheid worden gesteld om financieel deel te nemen in het windpark.

Windpark Fryslân wordt gebouwd in het noordelijk deel van het IJsselmeer ten zuiden van de Afsluitdijk bij Breezanddijk. Het windpark zal bestaan uit 89 turbines, die in een clustervorm worden geplaatst. Met Windpark Fryslân realiseert de provincie bijna 60 procent van zijn taakstelling voor windenergie. Begin 2021 kan het windpark de eerste stroom leveren. (foto: Pixabay)

Ontvang de nieuwsbrief van Windenergie Courant!